Regler og betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser – www.Technicafootball.com

1. Kendskab til salgs- og leveringsbetingelserne

tf.terms_title_point_1_1

Ved at handle på Technicafootball.com erklærer du at have læst og accepteret nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Såfremt du ikke kan acceptere nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal du straks afbryde dit køb hos Technicafootball.com.

tf.terms_title_point_1_2

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder køb via Technicafootball.com af kvartals abonnement, som giver adgang til værktøjet Technicafootball.com i PRO-versionen, der tilgås via medlemsområdet på Technicafootball.com.

2. Ydelse og levering

tf.terms_title_point_2_1

Alle materiale, som kan ses i medlemsområdet på Technicafootball.com, udbydes efter aftale med rettighedshaverne. Brug i overensstemmelse med nærværende salgs- og leveringsbetingelser er derfor fuldt lovlig.

tf.terms_title_point_2_2

For at kunne se og have adgang til øvelser fra Technicafootball.com i det valgte format skal du have teknisk udstyr, der understøtter læsning, visning og udskrift af det anvendte format. Det er alene dit ansvar at sikre, at du er i besiddelse af udstyr, der understøtter det format, du har valgt.

tf.terms_title_point_2_3

For at Technicafootball.com kan behandle din ordre, skal denne indeholde alle relevante oplysninger vedrørende dit køb.

tf.terms_title_point_2_4

Ved gratis oprettelse af medlemsskab kan man købe sig fuld adgang til værktøjet Technicafootball.com, der udbydes som en kvartals-abonnementstjeneste.

tf.terms_title_point_2_5

Når du har gennemført betalingen for abonnementet, vil du have fuld adgang til Technicafootball.com.

tf.terms_title_point_2_6

Umiddelbart efter at betalingen er gennemført, vil du modtage en e-mail indeholdende en ordrebekræftelse på dit abonnement.

tf.terms_title_point_2_7

Du opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen straks efter modtagelsen, da ordrebekræftelsen skal fremvises ved eventuel reklamation.

tf.terms_title_point_2_8

Du kan til hver en tid se en abonnementsstatus og en oversigt over de betalinger, du har foretaget, på Technicafootball.com på din personlige side.

tf.terms_title_point_2_9

Technicafootball.com indeholder en lang række videoøvelser, som alle registrerede brugere har adgang til. Technicafootball.com har intet ansvar for skader eller uheld opstået som følge af brugernes egen udførsel af de viste videoøvelser.

3. Rettigheder, herunder begrænset ret til kopiering

tf.terms_title_point_3_1

Alle øvelser, der vises via Technicafootball.com, er beskyttet efter en eller flere af følgende: Ophavsretsloven, varemærkeloven, designloven, patentloven, brugsmodelloven, eller markedsføringsloven. Krænkelser af disse rettigheder er ulovlige og kan medføre erstatningskrav og straf.

tf.terms_title_point_3_2

Alle øvelser, der kan streames via Technicafootball.com, kan afhængig af formatet være påført digitale brugsbegrænsninger, der blandt andet hindrer eller begrænser mulighederne for kopiering af de streamede filer.

tf.terms_title_point_3_3

Uanset om du er gratis bruger eller har købt et abonnement på Technicafootball.com, må du ikke kopiere eller videredistribuere disse klip på nogen måde.

tf.terms_title_point_3_4

Nærværende aftale er at betragte som en dispositionsbegrænsende aftale i relation til Copy-Dans aftalelicens vedrørende undervisningsbrug og erhvervsmæssig brug. Du må derfor uanset eventuel aftale med Copy-Dan ikke dele heraf til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

4. Priser

tf.terms_title_point_4_1

Alle priser, der er anført på Technicafootball.com, er opgivet i danske kroner (Kr.), og er inklusiv moms samt betalingstransaktionsgebyrer.

tf.terms_title_point_4_2

Din brug af Technicafootball.com, herunder brug af øvelser via Technicafootball.com, kan være forbundet med yderligere omkostninger til tredjemand, herunder eksempelvis afgifter for datatransmission. Ligeledes kan anskaffelse eller licensering af teknisk udstyr og software være forbundet med yderligere udgifter. Det påhviler alene dig at afholde enhver sådan yderligere udgift forbundet med din brug af Technicafootball.com.

5. Behandling af kundeoplysninger

tf.terms_title_point_5_1

Når du registrerer dig på Technicafootball.com, accepterer du samtidig, at vi registrerer dine oplysninger, så vi kan behandle din ordre korrekt og informere dig, hvis uforudsete problemer med dit abonnement eller brugerkonto skulle opstå.

tf.terms_title_point_5_2

Du kan altid kontakte Technicafootball.com, såfremt der ønskes yderligere oplysninger om, hvilke data Technicafootball.com behandler om dig, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret. Det er dit ansvar at medvirke til, at de personlige oplysninger, som Technicafootball.com har registreret om dig, til enhver tid er korrekte, og du skal hurtigst muligt underrette Technicafootball.com, hvis du mener, at Technicafootball.com har registreret forkerte oplysninger om dig.

tf.terms_title_point_5_3

Oplysninger vedrørende dine ordrer opbevares i 5 år for at give dig mulighed for at følge, hvilket abonnementsbetalinger du har foretaget på Technicafootball.com. Herefter slettes oplysningerne automatisk, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for Technicafootball.com, herunder eksempelvis hvis oplysningerne skal benyttes i forbindelse med behandlingen af en anden ordre eller reklamationer.

tf.terms_title_point_5_4

Såfremt du har accepteret dette, vil Technicafootball.com løbende fremsende tilbud og andre nyheder til dig via den e-mailadresse du har angivet i forbindelse med dit køb hos Technicafootball.com. Du kan til enhver tid frabede dig at modtage sådanne e-mails ved at følge den frameldingsprocedure, der er angivet i de e-mail du modtager fra Technicafootball.com.</p><h5>5.5</h5><p>The TechnicaFootball mobile application requests permission to use your device camera and microphone. The photos and videos taken are used to publish your unique content in TechnicaFootball Feed as well as answers to TechnicaFootball own training videos.

6. Betaling

tf.terms_title_point_6_1

På Technicafootball.com kan du betale med følgende betalingskort: VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, JCB, American Express, Dankort, eDankort, VISA/Dankort.
<img height=74 width=120 src="https://technicafootball.com/img/design/cards.png" alt="Payment cards" />

tf.terms_title_point_6_2

Betaling med betalingskort finder sted via en sikker SSL forbindelse (Secure Socket Layer), der krypterer betalingsoplysningerne om dit kreditkort, mens de sendes til ePay, således at uvedkommende ikke kan få adgang til oplysningerne.

tf.terms_title_point_6_3

Oplysningerne bruges udelukkende til at opnå godkendelse af betalingen hos Nets (PBS).

tf.terms_title_point_6_4

Regler for abonnementsbetalinger - regelmæssige, gentagne træk på betalingskort:

Kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre 
Kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre indtaster du ved betaling. Disse gemmes på en sikker måde, som er godkendt af Nets (PBS). Af sikkerhedsmæssige årsager kan de ikke blive vist igen, hverken på siden eller i e-mails. Det sikrer også, at informationerne ikke kan misbruges. Vi vil aldrig bede dig om at sende os disse oplysninger pr. e-mail, på papir, eller pr. telefon.

Kriterier for at gennemføre transaktioner med kortindehavers kortnummer 
Ved din tilmelding accepterer du, at Technicafootball.com må trække det aftalte medlemsbeløb periodevis i overensstemmelse med prisen på det valgte produkt og den valgte periode.

Kvittering for gentagne træk 
Kvittering tilsendes på mail hver gang, der trækkes et beløb.

Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold 
Vær opmærksom på, at din indmeldelse er bindende fra det øjeblik, du første gang logger ind på medlemsområdet, og at du dermed er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte medlemsperiode og efterfølgende perioder, medmindre du i mellemtiden melder dig ud, jvf regler for udmeldelse.

Procedure for fornyelse og sletning af kortnummer 
Skulle det blive nødvendigt at skifte betalingskort, er det altid muligt at opdatere disse oplysninger på siden. Det sker under menupunktet "Profil", når du er logget ind. Efter at du melder dig ud, og det skyldige beløb er fuldt betalt, kan du anmode om, at vi skal slette de oplysninger, der muliggør periodevise træk. Når medlemskabet udløber, slettes oplysningerne automatisk.

Procedure for opsigelse af abonnement 
Du kan til enhver tid opsige dit abonnement, når du er logget ind. Under menupunktet "Profil" skal du klikke på "Opsig abonnement", hvorved gentagne træk på dit betalingskort bringes til ophør. Når medlemskabet udløber, slettes oplysningerne om dit betalingskort automatisk.

7. Fortrydelsesret

tf.terms_title_point_7_1

Det er alene forbrugere der er omfattet af forbrugeraftalelovens regler. For forbrugere gælder der følgende vedrørende fortrydelsesret:

tf.terms_title_point_7_2

Det fremgår af forbrugeraftaleloven at du som udgangspunkt har 14 dages fortrydelsesret.

tf.terms_title_point_7_3

Ved godkendelsen af salgs- og leveringsbetingelserne giver du tilladelse til at Technicafootball.com opgraderer din konto ved at give dig fuld adgang til PRO-medlemskab.

tf.terms_title_point_7_4

Da abonnementet begynder øjeblikkeligt efter gennemførelsen af ordren, skal du være opmærksom på, at din 14 dages fortrydelsesperiode indledes samtidigt hermed.

8. Reklamation

tf.terms_title_point_8_1

Opdager du en teknisk fejl i forbindelse med adgangen til Technicafootball.com, som forhindrer, at du kan bruge dit abonnement efter hensigten, skal du henvende dig til Technicafootball.com´s kundesupport (support@Technicafootball.com) hurtigst muligt, efter at du har konstateret fejl.

tf.terms_title_point_8_2

Du har 2 års garanti mod fejl eller mangler i forbindelse med brug af dit abonnement på PRO-versionen af technicafootball.com. Når der er gået mere end 2 år efter ophør af dit abonnement, kan du ikke længere påpege fejl eller mangler.

tf.terms_title_point_8_3

Ved fejl eller mangler i forbindelse med din adgang til PRO-versionen påtager Technicafootball.com sig i rimeligt omfang at udbedre fejlen. Er dette ikke muligt, eller skønner Technicafootball.com ikke, at det er hensigtsmæssigt at foretage udbedring, har du krav på at få refunderet købesummen.

9. Ansvar og ansvarsbegrænsninger

tf.terms_title_point_9_1

Technicafootball.com indestår for, at alle videoøvelser i medlemsområdet lever op til deres beskrivelser, samt at øvelserne leveres i det valgte format med de tekniske specifikationer, der måtte være angivet af Technicafootball.com herfor.

tf.terms_title_point_9_2

Alle ordrer behandles på baggrund af de informationer, du har angivet i din ordre samt eventuelle andre informationer, som Technicafootball.com har modtaget fra dig vedrørende en konkret ordre.

tf.terms_title_point_9_3

Technicafootball.com påtager sig ikke noget ansvar for fejl eller mangler i ydelsen, som skyldes indholdet af informationer modtaget fra dig eller som skyldes dit tekniske udstyr, herunder fejl som skyldes fejl i forbindelse med din fremvisning af øvelsen.

tf.terms_title_point_9_4

Technicafootball.com påtager sig ikke noget ansvar, udover hvad der fremgår af ovennævnte. Technicafootball.com kan således i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader f.eks. som følge af ukorrekt gennemførsel af en given øvelse i træningssituationen.

tf.terms_title_point_9_5

Under ingen omstændigheder, herunder i de ovenstående tilfælde, kan Technicafootball.com blive ansvarlig for tab, der skyldes nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, uanset at det er Technicafootball.com, der står for driften af systemerne, såfremt ovenstående begivenheder kan henføres til force majeure omstændigheder, herunder: (i) Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Technicafootball.com, (ii) Lovindgreb, (iii) Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer, (iv) Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Technicafootball.com selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Technicafootball.com eller (v) Andre forhold og omstændigheder, som er uden for Technicafootball.com´s kontrol

10. Lovvalg og værneting

tf.terms_title_point_10_1

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er underkastet dansk ret og enhver tvist mellem dig og Technicafootball.com, i anledning af køb hos Technicafootball.com, skal afgøres ved retten i Aalborg, Danmark.

11. Kontakt til Technicafootball.com

tf.terms_title_point_11_1

Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte vores kundesupport på e-mail: support@Technicafootball.comMed venlig hilsen

Technica Football A/S

Brovej 20 A

8800 Viborg, Danmark

CVR.: 36727659

CVR nr.: 36727659