Dribletræning med acceleration og retning.

Level 4

Global rating:
/5

Fokus

Når en spiller/holdet skal vinde rum og tid på banen, er denne individuelle tekniske øvelse et vigtigt redskab teknisk/taktisk for spilleren/holdet. De korrekte udførte bevægelser ved accelerationen sammenholdt med den rigtige styrke og retning ved de enkelte touch på bolden er fokus-feltet i denne øvelse.

Instruktioner

Øvelsen afvikles på følgende måde: - Der accelereres med retning fra en kegle til en afleveringsport hvorefter den enkelte spiller dribler videre med lav fart til næste port, hvorefter seancen gentages. Vigtigt er det, at spillerne har fokus på den gode koordinative igangsætning (fødderne - høj frekvens i starten) samt blikket rettet mod afleveringsporten. Der kan arbejdes i 3-4 intervaller af 2 minutter. Pausen bruges aktivt til at coache spillerne omkring deres oplevelser.

Udstyr

1. bold pr. spiller, 4 kegler og 4 afleveringsporte

  • 10 Spillere
  • 12 Minutter
  • 25 m x 25 m Område

Flere ideer

Du kan som træner evt. variere øvelsen på følgende måde: - der må kun dribles med højre fod, venstre fod, skiftevis, 2 touch højre, 2 touch venstre etc. - på signal kan spillerne drible den anden vej rundt - vending sker med fodsålen/hælen