VIVI-øvelsen

Level 3

Global rating:
/5

Fokus

Spillerne skal i denne øvelse videreudvikle deres højre-venstre koordination, det vigtige cut ved retningsændring samt deres orienteringsevne med bold. Temposkift ved retningsændringer kan også inddrages, hvis spillernes niveau tillader dette.

Instruktioner

Træneren viser først øvelsen ved at føre bolden gennem V - I -V- I banen (spillerne fører bolden gennem banen, som er designet som bogstaverne V og I) Herefter kan der stilles følgende spørgsmål: Hvordan kan vi bringe bolden gennem banen? Hvad er et cut? Hvordan orienterer vi os? Efter at spillerne har været gennem banen 3 gange, holdes der en kort pause som bruges til at coache spillerne omkring deres oplevelser. Herefter genoptages øvelsen evt. ved at udføre øvelsen i modsatte retning.

Udstyr

5 toppe og 1. bold pr. spiller

  • 4-6 Spillere
  • 10 Minutter
  • 15 m x 15 m Område

Flere ideer