Boldkontrol, reaktions- og orienteringsevne

Level 3

Global rating:
/5

Fokus

Boldkontrol, reaktions- og orienteringsevne samt hurtige fødder er fokuspunkterne for denne øvelse. Spillerne dribler rundt på et afgrænset område, og skal på signal hurtigst muligt stoppe deres bold for hurtigst at røre ved en anden og drible videre med en tredje.

Instruktioner

Betydningen af at have kontrol over bolden, have hurtige fødder samt at kunne orientere sig er det altafgørende for at spillerne lykkedes i denne øvelse. Spillerne arbejder i 3 intervaller af 2 minutter, hvor pauserne bruges på at coache spillerne omkring de ovenstående færdigheder.

Udstyr

4 kegler

  • 6-8 Spillere
  • 10 Minutter
  • 10 m x 10 m Område

Flere ideer

De andre spilleres bolde skal røres med hoved, knæ og albue inden der fortsættes.